XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do wpłat, gdyż środki finansowe zgromadzone na koncie RR w znakomitej większości „wracają” do uczniów w postaci nagród, dofinansowania imprez szkolnych, pokrycia kosztów przewozu na konkursy i imprezy organizowane poza szkołą, zakupu drobnego doposażenia klas itp.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy (m.in. uzupełnienie zbiorów bibliotecznych).

Bez Państwa pomocy i wsparcia nie będzie możliwe zrealizowanie nowych zamierzeń. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o zrozumienie i współpracę. Pieniądze wpłacane przez Państwa pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a przecież ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Jednocześnie przypominamy, że składki są dobrowolne. Ich wysokość zależy od Państwa hojności i możliwości. Każda, nawet najmniejsza kwota będzie mile widziana.

 

Sugerowane kwoty to:

30 pln na rok za opłaty związane z xero (papier, tonery, serwis)

150 pln na rok tytułem utworzenia funduszu Rady Rodziców

 

Dziękujemy wszystkim Państwu za dotychczasowe wpłaty.

Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

Wpłaty u Skarbników klasowych

Wpłaty przelewem na konto:

 

Bank Pekao S.A. XV O/Warszawa

ul. Dolańskiego 4,00-9562 Warszawa

46 1240 2887 1111 0000 3389 3840

 

w tytule proszę podać: wpłata na fundusz Rady Rodziców, imię, nazwisko ucznia i nr klasy