Tylko guziki nieugięte
Przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
Z głębin wychodzą na powierzchnię
Jedyny pomnik na ich grobie

                               Zbigniew Herbert
Dęby_Pamięci-film

Nasze Liceum dołączyło do partnerów programu sadzenia „Dębów Pamięci”. W dniu 15 kwietnia 2015 roku przed budynkiem szkoły posadzono 9 dębów upamiętniających polskich żołnierzy zamordowanych przez NKWD w Katyniu i Charkowie oraz ofiary tragicznego lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku.

„Katyń – ocalić od zapomnienia” to ogólnopolska akcja zainicjowana w 2008 roku, mająca na celu posadzenie 21473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb ma upamiętniać jedną z ofiar polskich jeńców wojennych – oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej – zamordowanych z rozkazu Stalina przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Twerze lub Charkowie. Dąb symbolizuje żywy pomnik pamięci o tych, o których przez wiele lat kazano milczeć. Akcja sadzenia dębów przywraca tych bohaterów zbiorowej pamięci.

15 kwietnia nasze Liceum zostało zaszczycone obecnością wielu gości. Na uroczystość przybyli: ks. bp płk. Mirosław Wola Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. dziekan Andrzej Kuflikowski, radni Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Praga Południe na czele z Panem Tomaszem Kucharskim Burmistrzem Dzielnicy, przedstawiciele Biura Edukacji  m.st. Warszawy, Stowarzyszenia Parafiada Akcji Katolickiej, Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Kombatantów, Warszawskiego Bractwa Kurkowego oraz dyrektorzy, nauczyciele i poczty sztandarowe południowo - praskich szkół. Szczególnie ważnymi gośćmi były rodziny ofiar katyńskich i rodziny ofiar lotu do Smoleńska.

 

Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Bożena Gromadzka powitaniem zgromadzonych gości. Idea sadzenia Dębów Pamięci zrodziła się w Stowarzyszeniu Parafiada – o początkach tej akcji opowiedział w swoim wystąpieniu Pan Grzegorz Jeleń, Przewodniczący „Parafiady”. Przemówienia kolejnych gości podkreślały wagę akcji w szerzeniu wiedzy historycznej wśród młodzieży oraz prezentowały sylwetki zmarłych, którym dedykowana była uroczystość. Pani Maria Szklarzewska wspominała swego ojca,  majora rezerwy Zygmunta Szklarzewskiego zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu. Zaś Pan Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe w ciepłych słowach przypomniał Radnych Dzielnicy – Panią Katarzynę Doraczyńską i Pana Pawła Wypycha, którzy stracili życie wskutek katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Na znak pamięci o zmarłych zapalono świece.

DSC_6585 (1280x854) s2 (1280x854)       s3 (1280x854) DSC_6603 (854x1280) DSC_6601 (854x1280)

  Kolejnym punktem uroczystości było widowisko historyczno – literacko – muzyczne przygotowane przez uczniów klasy 1a. Przyświecały mu słowa zaczerpnięte z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Spektakl skomponowany z tekstów poetyckich i muzycznych, wycisnął niejedną łzę wzruszenia…

  PICT_p(1280x754) w_ (1) (1280x854)      w_ (13) (1280x854)  w_ (31) (1280x854)    w_ (38) (1280x854)   PICT_p4 (1280x680)

Finał i zarazem punkt kulminacyjny uroczystości rozegrał się przed budynkiem szkoły. Posadzono tu dęby i odsłonięto pamiątkowe tablice poświęcone:
DSC_6658 (1280x854) DSC_6663 (854x1280) DSC_6686 (854x1280) kam_ (14) (1280x854) kam_ (13) (1280x854) kam_ (2) (1280x810)

1. Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, Honorowemu Członkowi Społeczności XCIX LO. Dąb posadziła siostra Prezydenta, Pani Małgorzata Ostrowska oraz bratanek, Pan Jacek Kaczorowski.

2. Januszowi Krupskiemu, Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Honorowemu Członkowi Społeczności XCIX LO. Dąb posadziła żona, Pani Joanna Krupska.

3. Sławomirowi Skrzypkowi, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego. Dąb posadziła żona pani Dorota Skrzypek.

4. Pawłowi Wypychowi, Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Radnemu Dzielnicy Praga Południe. Dąb posadzili Pani Małgorzata i Jan Wypych.

5. Katarzynie Doraczyńskiej, podharcmistrzyni, liderce społecznej, radnej dzielnicy Praga Południe. Dąb posadził przedstawiciel ZHR Praga Południe.   

6. Tadeuszowi Władysławowi Hofmanowi, porucznikowi rezerwy zamordowanemu w Katyniu. Dąb posadziły Panie Wanda i Danuta Hofman.

7. Zygmuntowi Teodorowi Szklarzewskiemu, majorowi rezerwy zamordowanemu w Katyniu. Dąb posadziła córka, Pani Maria Szklarzewska.

8. Władysławowi Puławskiemu, porucznikowi rezerwy zamordowanemu w Charkowie. Dąb posadziła Pani Ewa Puławska.
9. Adamowi Apoloniuszowi Grzegżółko, porucznikowi rezerwy zamordowanemu w Katyniu. Dąb posadziła Pani Zofia Czarnecka.  

Gospodyni uroczystości, Pani Dyrektor Bożena Gromadzka oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe Pan Marcin Kluś i Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Kucharski odsłonili Kamień Pamięci, będący wyrazem hołdu dla Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz dowodem naszej pamięci o tragicznie zmarłych w wyniku katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. 

                             bur_ (854x1280) DSC_6736 (854x1280) zp1 (842x1280)

Oprawę uroczystości uświetniła obecność żołnierzy z Garnizonu Warszawa, którzy złożyli wieńce pod Kamieniem Pamięci – wieniec od Pana Jana Sobolewskiego reprezentującego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz od społeczności XCIX LO.

Dżwięki sygnalisty podkreślały doniosłość całego wydarzenia. 

                     15e (1280x670) 25a (1280x773)p

Aktu poświęcenia pamiątkowych tablic i dębów dokonał ksiądz prałat Andrzej Kuflikowski, Dziekan Dekanatu Grochowskiego.

                         22 (1280x697) DSC_6709 (854x1280) DSC_6711 (854x1280)

Na koniec uroczystości Warszawskie Bractwo Kurkowe oddało salwę honorową.

z2 (1280x843) DSC_6738 (1280x802) DSC_6740 (1280x854)

 Związanie naszej szkoły z pamięcią o wybitnych Polakach to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii XCIX Liceum. Wpisuje się w realizację misji wychowawczej szkoły, u której podstaw leży wychowanie w prawdzie – również historycznej, bo – jak nauczał Jan Paweł II – „nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go (człowieka) przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.
                                                          Więcej zdjęć >>>

Odsłony: 1696
Utworzono: niedziela, 19, kwiecień 2015 20:10

Zaproszenie na  galę rozdania nagród w XI edycji Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Zbigniewa Herberta

 więcej >>>>

Odsłony: 1725
Utworzono: poniedziałek, 27, październik 2014 19:58

Kwintesencją działań, jakie XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, podjęło w związku z 70. rocznicą bitwy pod Monte Cassino, była wizyta Pani Anny Marii Anders w szkole w dniu 11 września 2014 roku.
an6 an14 an11

an10 an13 
 Nauczyciele i uczniowie mieli możliwość poznania P. Anders już wcześniej, podczas obchodów rocznicowych na Monte Cassino, w dniu 18.maja 2014 roku, a następnie podczas sesji popularno – naukowej w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Przyjazd Pani Anders ze Stanów Zjednoczonych na organizowane przez szkołę uroczystości, to niewątpliwy zaszczyt dla całego środowiska XCIX Liceum.


film_Anders

1 1a 3

DSC_0019 2a 3a
Młodzież szkolna uczciła ten dzień przygotowując specjalną uroczystość nasyconą patriotyczno – wychowawczymi treściami, w formie spektaklu literacko – muzycznego kultywującego czyn zbrojny 2.Korpusu Polskiego i innych formacji wojskowych na zachodnim froncie zmagań w czasach II Wojny Światowej. 

 

an3 an2

Niezwykłe ciepłe i przyjazne słowa, jakie Pani Anders skierowała do uczniów i nauczycieli na długo pozostaną w pamięci, umysłach i sercach.

Szkoła opiekuje się Izbą Pamięci generała Władysława Andersa, uroczyście poświęconą w obecności ś.p.  Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP Na Wychodźstwie, a następnie oddaną do użytku na potrzeby zajęć wychowawczych realizowanych dla uczniów wszystkich klas.

4a 4c

4 4d

Wieloletnią tradycją szkoły jest organizowanie i uczestnictwo w uroczystej celebrze na Cmentarzu Ewangelicko – Augsburskim w Warszawie przy grobie Rodziców gen. Andersa, której zawsze przewodniczy hierarcha Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ksiądz biskup Mirosław Wola. Wyjątkowo podniosła była tegoroczna uroczystość, a to z tej racji, że uczestniczyła w niej Pani Anna Maria Anders, wnuczka pochowanych na tym cmentarzu Elżbiety i Alberta Andersów. W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości, nauczyciele zapoznali swoich uczniów z historią tego miejsca, z niezwykle dramatycznymi wydarzeniami z dziejów Polskich, jakie miały miejsce właśnie w tym miejscu, w okresie walk o wolność i niepodległość.

Uczniowie klasy II XCIX Liceum uroczyście przekazali klasom pierwszym zobowiązanie opieki grobu Rodziców gen. Andersa oraz wyrażania czci i głoszenia chwały wszystkim żołnierzom 2. Korpusu Polskiego, poległym podczas zmagań wojennych w 1944 roku. Złożono okolicznościowe wieńce, zapalono znicze, medytowano w cichej modlitwie i kontemplacji.

Następnie, co także od dawna jest wpisane do szkolnych tradycji, uczniowie klas pierwszych udali się na pobliskie Stare Powązki, gdzie złożyli kwiaty i wieńce, zapalili znicze na grobie Zbigniewa Herberta, Księcia Poetów, patrona XCIX Liceum. Nauczyciele – wychowawcy, w krótkich słowach przekazali swoim uczniom najistotniejsze przesłania i motta Pana Cogito. Nie zabrakło też informacji o miejscu, w którym się znaleźliśmy, o jednej z najważniejszych nekropolii na polskich ziemiach – o Starych Powązkach, o miejscu, gdzie przeprowadzanie edukacyjnych zajęć z młodzieżą jest jak najbardziej wskazane.

 

Uwaga, skupienie, refleksja i medytacja, jakie pojawiły się w świadomości naszych uczniów, właśnie w tych miejscach, dają pewność, że kierunek działań patriotyczno – wychowawczych XCIX Liceum, jest w całej pełni słuszny i pożyteczny, a kropla wydrąży kamień.

 

Odsłony: 3593
Utworzono: sobota, 13, wrzesień 2014 21:09
7mak25 września 2007 r. w naszej Szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość – otwarcia Izby Pamięci Generała Władysława Andersa. Inicjatywa ta wpisuje się w obchody Roku Generała Andersa. Z tej okazji do XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta przybyło wielu znamienitych gości: p. Ryszard Kaczorowski – były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie z małżonką, p. Minister Janusz Krupski – Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. Generał Kazimierz Gilarski – reprezentujący MON, p. Grzegorz Tyszko – Mazowiecki Kurator Oświaty, ks. gen. brygady – Ryszard Borski – Ewangelicki Biskup Wojskowy, ks. Komandor Janusz Bąk – reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego, o. prof. Eustachy Rakoczy ZP – rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, p. Jan Tarczyński – Sekretarz Generalny Komitetu Organizacyjnego Roku Gen. Władysława Andersa – wiceprezes Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, p. dr hab. Jan Żaryn – Dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Anders

 

Odsłony: 2308
Utworzono: niedziela, 18, maj 2014 13:38

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach