"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę  w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń"

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r.

 

Wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego

w ramach III Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta

W dniu 14 listopada jury konkursowe wyłoniło zwycięzców i przyznało wyróżnienia.

PRACA PLASTYCZNA INSPIROWANA UTWOREM ZBIGNIEWA HERBERTA

szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne

I miejsce –Zuzanna Pielas, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej, Warszawa (gimnazjum), opiekun –p.  Agnieszka Pielas

II miejsce ex aequo

 Wiktoria Sporczyk, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej, Warszawa, opiekun-         p. Grażyna Sikorska, p. Mariola Mykieta-Grabowska

Zofia Kalinowska - Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza,  Warszawa, opiekun - p. Renata Skorupa

III miejsce – Julia Dec, Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza, Warszawa, opiekun –                    p. Renata Skorupa

Wyróżnienie:

Barbara Mikulska -  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, opiekun –          p. Barbara Graczyk

Julia Kamińska -  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu

szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Krzysztof Skóra, XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, Warszawa, opiekun – p. Nina Mędykowska

II miejsce – Lena Kaczmarska, XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, Warszawa, opiekun – p. Monika Bojko

III miejsce ex aequo

Antoni Drozdowski, XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, Warszawa, opiekun – p. Monika Bojko

Aleksandra Gawrych, XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, Warszawa

PRACA FOTOGRAFICZNA INSPIROWANA UTWOREM ZBIGNIEWA HERBERTA

szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne

Konkurs w tej kategorii wiekowej nie został rozstrzygnięty z powodu zgłoszenia 1 uczestnika.

szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Admir Nimani, Zespół Szkół im. Michała Konarskiego, Warszawa, opiekun – p. Joanna Morawska

II miejsce – Natalia Wajszczuk, XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, Warszawa, opiekun – p. Barbara Ropel

 

 III miejsce ex aequo:

 Katarzyna Wdowska, V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta,  Radom, opiekun- p. Monika Kamińska

Aneta Wiśniewska, Zespół  Szkół nr 21 Warszawa, opiekun – p. Barbara Górska

Wyróżnienia

Aleksandra Kielar, Zespół Szkół im. Michała Konarskiego,  Warszawa, opiekun – p. Joanna Morawska

 

Dyrektor

XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Zbigniewa Herberta

w imieniu całej społeczności szkolnej

serdecznie zaprasza na uroczystą galę

rozdania nagród w III Mazowieckim Festiwalu

Twórczości Zbigniewa Herberta, która odbędzie się

 

19 listopada 2018 roku

o godzinie 13.00

w Teatrze Stara Prochownia

przy ulicy Boleść 2 w Warszawie Wyniki  konkursu recytatorskiego w ramach III Mazowieckiego Festiwalu Twórczości

Zbigniewa Herberta

29 października 2018 r. odbyły się przesłuchania konkursowe w kategorii recytacja. Do konkursu zgłosiło się 53 uczestników szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Jury konkursowe - w składzie: przewodnicząca: p. B. Robakowska-Domagała, członkowie: p. A. Marcinkiewicz, p. I. Tkacz – wyłoniło laureatów i przyznało wyróżnienia.

Kategoria – szkoła podstawowa

Nagroda Grand Prix - Marta Gaca - Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej,Poznań, opiekun: p. Lucyna Szadkowska

I miejsce - Michała Koronkiewicz - Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka, Jezus Podkowa Leśna, opiekun: p. Justyna Głuszko

II miejsce - Marcelina Cudna -   Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Podkowa Leśna, opiekun: p. Justyna Głuszko

III miejsce – Patrycja Antoniak - Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego z Oddziałami Gimnazjalnymi, Warszawa, opiekun: p. Maria Gryka, p. Magdalena Pastuch

Wyróżnienia:

Maria Wlazło - Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Podkowa Leśna, opiekun:                p. Justyna Głuszko

Jakub Węgrzyniak - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej, Warszawa, opiekun: p. Mariola Mykieta -Grabowska, p. Grażyna Sikorska

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

Nagroda Grand Prix - Monika Barzyk - XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej, Poznań, opiekun: p. Angelika Stelmaszyk

I miejsce - Jan Mańkowski - LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, Warszawa, opiekun: p. Justyna Szabelska

II miejsce - Marika Tokarczyk - LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, Warszawa, opiekun: p. Justyna Szabelska

III miejsce – Julia Kłusek - XXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, opiekun: p. Grażyna Kolczyńska

Wyróżnienia:

Karolina Kurek - XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, Warszawa, opiekun: p. Teresa Frelich

Joanna Cudowska - XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa, opiekun: p. Iwona Gorgoń-Andrzejewska

 


 

 Harmonogram recytacja - 29.10.2018r.  godz. 12.30

 Zapraszamy do Sali teatralnej XCIX LO (nr 103,  I piętro po lewej).

Przesłuchania odbędą się przy udziale publiczności.

 

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

szkoła

opiekun

utwory

1.

Marta Gaca

Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej

Poznań

Lucyna Szadkowska

Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela

Wilk i owieczka

2.

Benedykt Chromiński

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5

Małgorzata Szymczak

Życiorys

Ze szczytu schodów

3.

Iga Lipiec

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Piaseczno

Grażyna Tonder-Brzosko

Pan Cogito czyta gazetę

Mademoiselle Corday

4.

Szymon Gerłowski

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej  Warszawa

Mariola Mykieta-Grabowska

Grażyna Sikorska

Pan Cogito o cnocie

Przyszło do głowy

5.

Dominika Rostworowska

jw.

jw.

Ze szczytu schodów

Modlitwa ludzi wolnych

6.

Wiktoria Sporczyk

jw.

jw.

Chciałbym opisać

Domysły na temat Barabasza

7.

Jakub Węgrzyniak

jw.

 

Samobójca

U wrót doliny

8.

Jan Haus

jw.

jw.

Pudełko zwane wyobraźnią

Żołnierz

9.

Piotr Raczyński

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Onufrego Kopczyńskiego Warszawa

Anna Kołota

Przesłanie Pana Cogito

W pracowni

10.

Marcelina Cudna

Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus Podkowa Leśna

Justyna Głuszko

Siódmy Anioł

Studium przedmiotu (fragm.)

11.

Michała Koronkiewicz

jw.

jw.

Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz

Brewiarz.Drobiazgi

12.

Jan Ginał

jw. (Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima)

Jolanta Dąbrowska

Pan Cogito a pop

Kamyk

13.

Maria Wlazło

jw.

Justyna Głuszko

Gra Pana Cogito (fragm.)

O dwu nogach Pana Cogito

14.

Paulina Wiśniewska

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego z Oddziałami Gimnazjalnymi Warszawa

Maria Gryka

Katarzyna Marczak

Opuszczony

Przesłuchanie anioła

15.

Patrycja Antoniak

jw.

Maria Gryka

Magdalena Pastuch

Co myśli Pan Cogito o piekle

Dom

16.

Maja Kopiszka

jw.

jw.

Pan Cogito o powrocie do rodzinnego miasta

Nasz strach

17.

Julian Kamieniecki

jw.

Maria Gryka, Justyna Modzelewska

Dotyk

Nasz strach

18.

Olga Rostkowska

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy Warszawa

Monika Strzeżyk

Ścieżka

Co Pan Cogito myśli o piekle

19.

Weronika Drzewiecka

jw.

jw.

Wilk i owieczka

Siódmy anioł

20.

Zofia Derdzikowska

jw.

jw.

Kamyk

Nike, która się waha

21.

Natalia Pacholec

jw.

jw.

Chciałbym opisać

U wrót doliny

22.

Jan Galemba

jw.

jw.

Pudełko zwane wyobraźnią

Domysły na temat Barabasza

 

PRZERWA (5. min.)

 

23.

Adam Deska

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej Poznań

Angelika Stelmaszyk

Małe serca

Nike, która się waha

24.

Marta Broda

jw.

jw.

Deszcz

Poeta i żaba

25.

Oliwia Zagrodnik

jw.

jw.

Kaligula

Nefertiti

26.

Monika Barzyk

jw.

jw.

Głos wewnętrzny

Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz

27.

Zuzanna Tyszkowska

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Warszawa

Aneta Kozłowska

Siódmy anioł

Dwie krople

28.

Aleksandra Nowak

XCIX  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Warszawa

Teresa Frelich

Architektura

Rzeka

29.

Karolina Kurek

jw.

Teresa Frelich

Głos wewnętrzny

Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz

30.

Angelika Jackiewicz

jw.

Monika Bojko

U wrót doliny

Dwie krople

31.

Jan Mańkowski

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  w Warszawie

Justyna Szabelska

Napis

Przyszło do głowy

32.

Marika Tokarczyk

jw.

jw.

Domysły na temat Barabasza

Potęga smaku

33.

Emilia Bacławska

jw.

jw.

Fragment wazy greckiej

Czułość

34.

Kacper Pudło

jw.

jw.

Wersety panteisty

Brewiarz

35.

Julia Jakubowska

jw.

jw.

Samobójca

Szeptem

36.

Paulina Szewczyk

jw.

jw.

Modlitwa Pana Cogito podróżnika

Guziki

37.

Paweł Kołodzik

jw.

jw.

Nike, która się waha

Nasz strach

38.

Zofia Kwasiborska

jw.

jw.

Cesarz

Mitteleuropa

 

PRZERWA (5 min.)

 

39.

Julia Kłusek

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Grażyna Kolczyńska

Nasz strach

Rozmyślania o ojcu

40.

Anna Fedak

jw.

Małgorzata Krakowiak- Owczarek

Słoń

Matka

41.

Anna Ludwiniak

jw.

jw.

Mama

Pan Cogito a ruch myśli

42.

Paulina Maria Domańska

 

jw.

jw.

Pacyfik III

Epizod

43.

Aleksandra Kępka

jw.

jw.

Dom

Napis

44.

Kamila Jońska

jw.

jw.

Serce

Niedźwiedzie

45.

Joanna Cudowska

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Warszawa

Iwona Gorgoń-Andrzejewska

Tren Fortynbrasa

Achilles. Pentesilea

46.

Zofia Machniak

jw.

Joanna Panasiuk

Słoń

Wilk i owieczka

47.

Dominik Zieliński

jw.

jw.

Guziki

Cesarz

48.

Szymon Parol

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja Warszawa

Monika Berlińska-Kopeć

Dom

Powrót prokonsula

49.

Michał Czapczyński

jw.

Beata Lewicka

Chciałbym opisać

Stary Prometeusz

50.

Julita Prusak

jw.

jw.

W pracowni

Siena (fragm.)

51.

Natalia Grabińska

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego Warszawa

Małgorzata Świcarz

Kołatka

Guziki

52.

Krystian Patalita

jw.

jw.

Pan Cogito czyta gazetę

Piekło

53.

Julia Korniluk

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego Warszawa

Ryszard Jakubisiak

Nike, która się waha

Kamyk 

III Mazowiecki Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta

 

Szanowni Państwo,

z okazji ogłoszenia 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta XCIX Liceum Ogólnokształcące                       z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w III Mazowieckim Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta  w  trzech kategoriach: recytacja, praca plastyczna, praca fotograficzna. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych: klas VII i VIII i oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego.                

W związku z obchodami Roku Zbigniewa Herberta konkurs w kategoriach: plastycznej i fotograficznej kierujemy również  do uczniów  szkolnych punktów konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych RP, prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

            Celem naszego przedsięwzięcia jest propagowanie twórczości Zbigniewa Herberta oraz rozwijanie wyobraźni poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu.Realizacja projektu będzie okazją do poznawania utworów związanych z biografią, światopoglądem poety, miejscami, które kochał, i za którymi tęsknił.

Zachęcam uczniów do wyrażenia swoich głębokich refleksji, których źródłem będzie twórczość Zbigniewa Herberta.

 

Dyrektor XCIX LO

Bożena Gromadzka

więcej>>>

Odsłony: 4722
Utworzono: czwartek, 06, wrzesień 2018 14:09

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach