Zmiany w Statucie XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta

wprowadzone uchwałą Nr 337/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2017 r.

§ 1

 

1.      w § 95 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„ 16. W pisemnych pracach sprawdzających i kartkówkach stosowany jest punktowy system oceniania. Uzyskane przez ucznia punkty przelicza się procentowo i na ich podstawie wystawia oceny szkolne według następującej zasady:

od 0% do 50% punktów włącznie                                   stopień  niedostateczny

powyżej 50% do 60% punktów włącznie            stopień dopuszczający

powyżej 60% do 75% punktów włącznie            stopień dostateczny

powyżej 75% do 90% punktów włącznie            stopień dobry

powyżej 90% do 99% punktów włącznie           stopień bardzo dobry

powyżej 99% do 100% punktów włącznie        stopień celujący”

 

2.      w § 94 ust. 4 uchyla się 

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odsłony: 1391
Utworzono: czwartek, 30, listopad 2017 18:46

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach