erasmus

Bieżące informacje na temat realizacji projektu można śledzić na
profilu projektu "Z Herbertem w przyszłość na Twitterze. Można tam
znaleźć też informacje związane z obchodami Roku Herbertowskiego"


Projekt nr 2017-1-PL01-KA101-036341

Z Herbertem w przyszłość

Projekt "Z Herbertem w przyszłość" został opracowany w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Jego realizacja przewidziana jest w okresie od 01.09.2017 r. do 28.02.2019 r. Głównym celem projektu jest przygotowanie do opracowania koncepcji pracy szkoły, by lepiej niż dotychczas przygotowywała uczniów do życia w przyszłości, w wielonarodowej Europie.  Cele projektu skupiają się  na poszukiwaniu  rozwiązań kształcących samodzielność uczniów, zwiększających ich szanse na  znalezienie dobrej pracy, m. in. dzięki przygotowaniu do wielojęzyczności, wielokulturowości; pracy zespołowej.

Do realizacji projektu wybrano zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami 8 nauczycieli - 4 nauczycieli języka angielskiego, w tym dwoje nauczycieli uczących matematyki i informatyki oraz historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach dwujęzycznych, dyrektora szkoły (nauczycielka matematyki), nauczycielkę języka niemieckiego, 2 nauczycielki uczące języka polskiego i wiedzy o kulturze, z kwalifikacjami glottodydaktycznymi.

Głównymi działaniami w projekcie będą mobilności (w kilku krajach Europy):

1. Udział 4 nauczycieli, w tym dyrektora szkoły, w szkoleniu w Finlandii, w którego programie  przewidziano m. in. bezpośrednią obserwację pracy szkoły w systemie uważanym za najlepszy w Europie, poznanie innowacyjnych metod pracy pozwalających na wykształcenie przez uczniów kompetencji kluczowych.

2. Udział 2 nauczycielek języka angielskiego w kursie metodyczno-językowym w Wielkiej Brytanii.

3. Udział nauczycielki języka niemieckiego  w kursie językowo-metodycznym w Niemczech.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach, wydarzeniach kulturalnych uczestnicy zyskają możliwość  zapoznania się z nowoczesnymi metodami i technikami nauczania języków obcych, w tym CLILL, o charakterze interdyscyplinarnym, będą doskonalić swoje kompetencje językowe i metodyczne.

4. Udział nauczycielki języka polskiego w kursie przygotowującym do egzaminu DELL w Hiszpanii -   pogłębi ona swoje kompetencje językowe, co pozwoli jej w dalszej perspektywie zdobyć uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego.

Nieocenioną wartością mobilności jest możliwość kontaktu z nauczycielami z całej Europy,  dzielenia się  doświadczeniem.

Projekt przebiegnie w następujących etapach: przygotowanie mobilności, główne działania - udział w szkoleniach, rozpowszechnianie i wdrażanie efektów projektu, ewaluacja. 

Główne efekty projektu:

1. Uczestnicy projektu stworzą informację na temat dobrych praktyk edukacyjnych obserwowanych podczas mobilności, przedstawią je członkom społeczności szkolnej, upowszechnią za pośrednictwem Internetu, lekcji otwartych dla nauczycieli innych szkół; zespół będzie propagował współpracę europejską, przedstawiając płynące z niej korzyści - dla całych społeczności szkolnych.

2. Zespół projektowy zaprezentuje radzie pedagogicznej poznane metody i strategie nauczania, zwiększające samodzielność uczniów i ich aktywność, w zespołach interdyscyplinarnych przygotuje  wdrożenie tych metod w szkole.

3. Nauczyciele języków obcych będą w większym zakresie stosować metodę CLILL, przedstawią  uczniom i innym nauczycielom kompleksowe i aktualne informacje na temat życia rodzimych użytkowników języka, upowszechnią je.

4. Uczestnicy projektu przedstawią nauczycielom informacje na temat metod pracy w wielokulturowym środowisku, przygotują się do ich wdrożenia w szkole, by umożliwić uczniom cudzoziemskim lepszą integrację ze środowiskiem szkolnym (z poszanowaniem ich kultury).

5. Zespół projektowy będzie kontynuować współpracę, inspirując innych nauczycieli do podejmowania pracy zespołowej nad realizacją interdyscyplinarnych projektów.

6. Materialnym efektem projektu będą wszystkie dokumenty, w tym edukacyjne, tworzone w trakcie realizacji projektu, relacje z pobytu na kursach -  na stronie internetowej szkoły, w blogu projektowym, serwisach społecznościowych.

Korzyści długoterminowe to nauczanie w szkole nowego języka obcego, realizacja dalszych projektów międzynarodowych, poprawa wyników nauczania.

Odsłony: 2221
Utworzono: czwartek, 09, listopad 2017 19:26

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach