.

OFERTA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1a     z rozszerzonym programem nauk  

            humanistycznych

            z programem wiedzy o filmie i teatrze

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

1.      przedmiot rozszerzony: j. polski

2.      przedmiot rozszerzony: historia

3.     przedmiot rozszerzony:  j. angielski

 

 

·  j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru:

·  j. niemiecki  (kontynuacja - 15 osób)

·  j. rosyjski (od podstaw – 15 osób)

·  język polski

·  matematyka

·  język angielski

·   historia

 

Klasa atrakcyjna przede wszystkim dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Szeroka oferta kulturalna, wzbogacona o edukację teatralną i filmową, zapewnia kontakt z różnymi dziedzinami sztuki i jest propozycją nie tylko dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka obcego  także kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

 

 

 

 

 

 

1b  z rozszerzonym programem nauk ścisłych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

1.     przedmiot rozszerzony: matematyka

2.     przedmiot rozszerzony: fizyka

3.     przedmiot rozszerzony do wyboru: informatyka (15 osób) lub j. angielski (15 osób)

 

·  j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru:

·  j. niemiecki (kontynuacja – 15 osób)

·  j. francuski (od podstaw – 15 osób)

·  język polski

·  matematyka

·  język angielski

·   fizyka

 

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki daje uczniom możliwość wykształcenia umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Profil ten przygotowuje do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.

Wybór  języka angielskiego jako trzeciego przedmiotu rozszerzonego otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów o charakterze międzynarodowym.

 

 

 

 

 

1d  z rozszerzonym programem nauk społeczno- 

        ekonomicznych     

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

1.     przedmiot rozszerzony: matematyka

2.     przedmiot rozszerzony: geografia

3.     przedmiot rozszerzony: j. angielski

 

 

·  j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy:

·       j. niemiecki (od podstaw-15 osób,         

                             kontynuacja – 15 osób)

·  język polski

·  matematyka

·  język angielski

·   geografia

 

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i rozwój cywilizacyjny wymagają od przyszłych pracowników umiejętności menedżerskich, znajomości języka i kultury innych narodów. Klasa ta gwarantuje zdobycie takiej wiedzy oraz przygotuje uczniów  do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych (matematyka, geografia), ale także studiów ekonomicznych, politechnicznych i innych; m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne.

Dobra znajomość języka angielskiego jako trzeciego przedmiotu rozszerzonego otwiera absolwentom drogę do wielu kierunków studiów zagranicznych.

 

 

 

 

1e    DWUJĘZYCZNA z j. angielskim jako   

          drugim językiem nauczania: historii,   

           matematyki,  wiedzy o społeczeństwie

z rozszerzonym programem nauk społecznych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

1.     przedmiot rozszerzony: matematyka

2.     przedmiot rozszerzony: geografia 

3.     przedmiot rozszerzony: wiedza o społeczeństwie

 

 

·  j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru:

·  j. hiszpański (kontynuacja –15 osób)

·  j. francuski (od podstaw – 15 osób)

 

·  język polski

·  matematyka

·  ocena wyższa z języka obcego nowożytnego

·  geografia

 

W klasie dwujęzycznej można nauczyć się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który umożliwi absolwentom  podjęcie dalszych studiów w języku angielskim. Po ukończeniu tej klasy absolwent będzie znał język angielski na poziomie C1 w Europejskim Systemie Opisu  Kształcenia Językowego – jest to odpowiednik Certificate in Advanced English (CAE).

Historia, matematyka  i wiedza o społeczeństwie to przedmioty prowadzone w tej klasie częściowo  w języku angielskim.

Język angielski nauczany jest bez użycia języka polskiego. Komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się wyłącznie w języku angielskim. Przygotowując uczniów do matury dwujęzycznej nauczyciele stosują wiele technik aktywizujących i nowoczesnych metod nauczania.

 

 

1f  z rozszerzonym programem nauk   

       przyrodniczych

Języki obce

punkty za oceny z przedmiotów:

 

1.     przedmiot rozszerzony: biologia

2.     przedmiot rozszerzony: chemia

3.     przedmiot rozszerzony: matematyka

 

 

·  j. angielski (kontynuacja)

drugi język obcy do wyboru:

·  j. niemiecki (kontynuacja -15 osób)

·  j. rosyjski (od podstaw – 15 osób)

·  język polski

·  matematyka

·  biologia

·  chemia

 

Klasa ta umożliwi zgłębienie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych – biologii i chemii i jednocześnie przygotuje do dalszego kształcenia przyszłych studentów wydziałów biologicznych, dietetyki, ochrony środowiska, farmacji, medycyny i ratownictwa medycznego, rehabilitacji, biotechnologii, weterynarii, wychowania fizycznego.  W ramach  innowacji pedagogicznej młodzież uczestniczy w wielu ciekawych zajęciach przedmiotowych, wycieczkach i konkursach tematycznych.

 

 

  

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Profile_klas_2020-2021.pdf)Profile_klas_2020-2021.pdf152 kB
Odsłony: 59621
Utworzono: piątek, 27, luty 2015 13:44

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach