Zmiany w Statucie  XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta z dnia 27 lutego 2012r. 1.   w § 115 pkt 9 a) otrzymuje brzmienie:

 

a) egzamin gimnazjalny,

2.  w § 115 pkt. 9 b) otrzymuje brzmienie:

 

b)oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum,

3. w § 115 pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

 

12) Punkty za oceny na swiadectwie ukonczenia gimnazjum sa przyznawane z czterech przedmiotów: 

a) język polski, matematyka, język obcy

b) czwarty przedmiot określony jest w zależności od wybranej przez kandydata klasy: kl. 1a – historia, kl. 1b i 1c – fizyka, kl. 1d – geografia, kl. 1e – historia, kl. 1f – biologia

4. w § 115 pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

 

1) Punktacji podlegaja równiez inne osiagniecia ucznia wymienione w swiadectwie ukonczenia gimnazjum: 

  • za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty –13 pkt.; finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów,
  • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 2 pkt,
  • za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim –3 pkt,
  • za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym – 2 pkt;
  •  za  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego – 2 pkt,
  • za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej) – do 6 pkt.

5. w § 115 dodaje się pkt. 23)

23) Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych zawarte są w „Regulaminie rekrutacji uczniów do klas pierwszych XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta” opracowywanym corocznie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną.

Odsłony: 2623
Utworzono: niedziela, 18, listopad 2012 15:45

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach